UVJETI KORIŠTENJA:

Dobrodošli na službene stranice Driver Lifestyle auto magazina izdanog od tvrtke Gold Office. Korištenjem ovih stranica smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Portal driver.com.hr zamišljen je kao osnova na kojoj se nalazi arhiva Driver Lifestyle auto magazina i svaki aktualni primjerak na indexu portala, galerija i videogalerija te aktualnosti i kratki testovi između brojeva Driver Lifestyle auto magazina.

Tvrtka Gold Office se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje stranica Driver Lifestyle auto magazina za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja na ovim stranicama, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih stranica i Driver Lifestyle auto magazina.

Sadržaj na ovim stranicama i Driver Lifestyle auto magazinu zaštićen je autorskim pravima. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim stranicama i Driver Lifestyle auto magazinu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka izdavača, odnosno tvrtke Gold Office ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu izdavaču ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranicama i magazinu mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Izdavač, Gold Office se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost svojih korisnika, posjetitelja i čitatelja ovih stranica i Driver Lifestyle auto magazina. Gold Office pri popunjavanju obrasca za pretplatu od korisnika zahtjeva samo valjanu e-mail adresu te se istu obvezuje koristiti isključivo u svrhu omogućavanja pretplate na Driver Lifestyle auto magazin i u nikakve druge svrhe.

Korisnicima službenih stranica Driver Lifestyle auto magazina nije dopušteno:

– manipuliranje informacijama u svrhu skrivanja porijekla sadržaja kojeg se objavljuje

– objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom

– lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe

Portal driver.com.hr sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Tvrtka Gold Office nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane uz sadržaj na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Mišljenja iznesena u tekstovima Driver LifeStyle-a stav su autora i ne moraju se nužno podudarati sa stavovima redakcije. Driver LifeStyle ne preuzima odgovornost vezano uz podatke, mišljenja i opise vožnji navedene u našim tekstovima. Svi testovi izvedeni su od strane profesionalnih test-vozača i ne mogu se koristiti kao preporuka za način upotrebe opisanog automobila. DriverLifeStyle ne preuzima odgovornost za eventualne nezgode nastale pri izvođenju vožnje načinom opisanim u našim tekstovima. Iste navodimo isključivo kao informaciju o testiranom vozilu. DriverLifeStyle preporuča vožnju u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama Republike Hrvatske.